1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ŻAB-TRANS PIOTR ŻABSKI, z siedzibą w Łodzi (91-168), przy ul. Fizycznej 1, NIP: 947-19-69-366, REGON: 100994374.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przesłania materiałów i informacji zgodnie z treścią dostarczonej do Administratora wiadomości, prowadzenia komunikacji.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych z nim umów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności osobom zatrudnianym przez Administratora oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi informatyczne. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  8. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz – w oparciu o art. 13 ust. 2 lit. c) RODO – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób inny niż zautomatyzowany.
  10. Do kontaktu w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych służy następujący adres mailowy: biuro@serwis-regalow.pl.
  11. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.
Close Menu