Ekspercki przegląd regałów magazynowych

kobieta na magazynie

Oferujemy ekspercki przeglądy regałów magazynowych. Usługi w tym zakresie realizujemy w całym województwie łódzkim, aczkolwiek współpracujemy też z Klientami w pozostałych częściach kraju. Przeglądy techniczne regałów przeprowadzamy na modelach paletowych, samonośnych, półkowych i wspornikowych. Weryfikujemy stan techniczny również innych rodzajów regałów: push-back, drive-in, a także typu Radioshuttle.

Specjalizujemy się w Przeglądach Eksperckich regałów magazynowych zgodnych z normą PN-EN 15-635. Według obowiązujących przepisów, wszystkie regały użytkowane w magazynach podlegają okresowym przeglądom, które muszą zostać wykonane minimum raz w roku przez wykwalifikowanych specjalistów. Przeprowadzane przez nas eksperckie kontrole obejmują:

  • sprawdzanie ogólnego stanu regałów,
  • ocenę stabilności konstrukcji regałów,
  • sprawdzanie zabezpieczeń, mocowań i kotwień regałów,
  • weryfikowanie kompletności części montażowych,
  • pomiary odchyleń słupów regałowych od pionu.

Po zakończeniu prac przygotowujemy raporty. Zawierają one informacje o stanie technicznym regałów i ewentualnych usterkach. W raportach umieszczamy też zalecenia na temat dalszej eksploatacji regałów magazynowych. Ponadto tworzymy terminarze przeglądów wyposażenia magazynów oraz określamy ich zakres.

Jak często przeprowadza się przeglądy regałów?

Zgodnie z normą PN-EN 15-635 wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje przeglądów regałów. Do nich zaliczają się wspomniane powyżej Przeglądy Eksperckie. Wykonujemy je minimum raz na rok. Kolejne to bieżące przeglądy techniczne, które przeprowadza się na podstawie natychmiastowych zgłoszeń, po zauważeniu przez pracowników uszkodzeń regałów lub wykryciu innych kłopotów z wyposażeniem magazynów wpływających na bezpieczeństwo. Ostatni typ przeglądów określa się mianem oględzin. Wykonuje się je raz w tygodniu. Obejmują one sprawdzanie regałów magazynowych pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Oferowane przez nas przeglądy regałów wysokiego składowania dotyczą sprawdzania uszkodzeń konstrukcji, połączeń śrubowych, wygięcia belek regałowych i wypionowania regałów. Ponadto usługi obejmują weryfikację stanu posadzek w magazynie, prawidłowości obciążenia regałów, a także zasad składowania ładunków. Sprawdzamy też aktualność tablic znamionowych i poprawność prowadzonej dokumentacji.

Kontrole elementów skręcanych

W ramach przeglądów technicznych regałów przeprowadzamy kontrole elementów skręcanych. Weryfikujemy stan wszystkich śrub, zawleczek, kotew, kątowników, półek, nóg, a także wszelkich innych wzmocnień konstrukcji. Oprócz tego sprawdzamy stan techniczny zestawów kół, które stosowane są np. w regałach magazynowych drive-in. Dzięki regularnym przeglądom części skręcanych mogą Państwo mieć pewność, że regały są stabilne, a składowanie na nich ładunków nie stwarza żadnego zagrożenia.

Mają Państwo pytania dotyczące świadczonych przez nas usług w zakresie przeglądów technicznych regałów magazynowych? Prosimy o skontaktowanie się z pracownikami, którzy przekażą szczegółowe informacje o zakresie usług, a także kosztach i terminach ich realizacji. Zapraszamy!